Simon M Harris

Arguably Ambitious Music

Som Om Jag Inte Vill Vara Din

Posted on Jan 29, 2016

Som Om Jag Inte Vill Vara Din. From the upcoming album Du Har Mig Där Jag Vill Ha Dig (2016/03/04)

Keep an eye out. A new song will arrive next Friday.